Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Legislatia in domeniu a impus o serie de reguli referitoare la obligatia de afisare a diferitelor anunturi, mesaje de informare, trimiteri la prevederi legislative sau informatii diverse. In acest context, numarul de "afise" a devenit impresionant si este pretentios de prezentat o lista exhaustiva a acestora...

Read More: Afise obligatorii

Conform  Ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi...

Read More: Inventarierea crentelor si datoriilor

Un anunt oficial al ANAF atentioneaza cu privire la efectuarea de controale inopinate in urmatoarea perioada de timp. Potrivit aceluiasi anunt tematica de control precum si sanctiunile aplicate sunt publice iar sanctiunile aplicate sunt de asemenea comunicate cu rol de preventie...

Read More: Controale inopinate ANAF

In Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere.

Read More: Inventarierea patrimoniului