Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Audit&Consulting - Legatura inteligenta cu afacerea ta!

Suntem o companie dedicata din punct de vedere profesional, iar etica de care dam dovada indeplineste cu succes cele mai inalte criterii de analiza profesionala in domeniul financiar-contabil si in management. Audit&Consulting este pregatita sa ofere servicii si solutii pentru problemele de contabilitate, fiscalitate, conformitate, personal si resurse umane cu care se confrunta clientii nostri. Garantam ca echipa noastra intocmeste si va trimite corect si la timp documentele si raportarile obligatorii. Va asiguram ca dosarele si registrele sunt complete si ca toate declaratiile sunt corecte si depuse in termenele legale.

Principalele servicii operațiuni oferite în cadrul serviciilor de contabilitate oferite de Audit&Consulting - Legătura inteligentă cu afacerea ta!
Servicii de contabilitate in Petrosani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa si in toate localitatile din proximitatea Vaii Jiului prin Audit&Consulting.


Tinerea contabilității Gestiunea comerciala Contabilitatea financiara Supravegherea contabilitatii Consultanta financiar contabila
Informatiile furnizate de conta-bilitate permit controlul afacerii si reprezinta suportul deciziilor economice si financiare necesare pentru coordonarea eficienta a activitatii. Pentru conformitate si suport, operarea datelor trebuie permanentizata. Contabilitatea de gestiune reprezinta suportul decizional in cazul organizatiilor care opereaza cu stocuri. Pe baza analizelor oferite de noi, puteti avea un management optim al stocurilor, deblocand astfel importante resurse financiare. Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal îl constituie furnizarea de informa]ii sintetice privind pozitia financiara, performan]ele si modificarile pozitiei financiare.   Supravegherea contabilitatii este una din parghiile de identificare si diminuare a riscului operational in cadrul unei entitati. Acest deziderat se realizeaza prin intruirea personalului si prontr-o atenta si permanenta urmarire a executiei procedurilor contabile de lucru. Serviciile de analiza a performantelor financiare ale societatii si serviciile de consultanta financiara si fiscala se adreseaza tuturor societatilor ce doresc o colaborare profesionala in domeniu.

 
Refacerea contabilitatii Evidenta analitica Gestiunea mijnloacelor fixe Rapoarte dedicate Rapoarte de misiune
 Refacerea evidenţei contabile complete sau parţiale oferită de Audit&Consulting se adresează societăţiilor care nu au avut evidenţă contabilă pentru o anumită perioadă sau au pierdut în totalitate datele.  Deszvoltam evidente analitice care sa permita beneficiarilor rapoartelor de contabilitate sa inteleaga exact raporturile cu piata (furnizori, clienti) cu proprii angajati dar si fata de actionari si administratori. Organizarea gestiunii mijloacelor fixe incenand cu incadrarea pe categorii, generarea graficului de amortizare, calculul ratelor de amortizare, rapoarte de inventariere si fise detaliate ale mijloacelor fixe.

Proiectarea unor raportari mana- geriale, situatii financiare, cash- flow, specifice activitatii clientului.  Analizam structura si rezultatele  financiare, datoriile si creantele, capitalurile si imobilizarile si propunem solutii. La finalul fiecarei misiuni, ne incheiem activitatea printr-un raport in care prezentam administratorului si reprezen-tantilor legali ai entitatii situatia financiar contabila in care se gaseste aceasta.