telefon: +4 0254 548.072

ANAF continua implementarea raportarii SAF-T

ANAF continua implementarea raportarii SAF-T

Deși pare o chestiune eminamente contabilă nu este așa. În opinia noastră, pe o scară de la 1 la 10 nivelul de complexitate este de 9,8 iar șansele de reușită le vor avea doar firmele care vor parcurge etapele pregătitoare. SAF-T va fi cu siguranță una din marile provocări (încercări) ale firmelor românești.

SAF-T

Standard Audit File for Tax

Definiție

Fișierul standard de control fiscal (Standard Audit File for Tax, SAF-T) reprezintă o nouă obligație declarativă instituită în sarcina contribuabililor, și reflectă standardul internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale, conținând informații referitoare la datele contabile și fiscale ale contribuabililor.

Rol

Rolul principal al SAF-T este acela de a standardiza transferul de informații între autoritățile fiscale și contribuabili, oferind beneficii ambelor părți. SAF-T implică raportarea periodică a unui set de informații (inițial, suplimentar declarațiile fiscale - într-un format predefinit) care facilitează revizuirea de către autoritățile fiscale a operațiunilor desfășurate de contribuabili.

Conținut

Structura SAF-T aplicată în România conține peste 390 de elemente fiscale și contabile obligatorii care ar trebui raportate de contribuabili.

Fișierul SAF-T constituie una dintre probele ce vor fi administrate de către organele fiscale cu ocazia controalelor fiscale efectuate pentru determinarea stării de fapt fiscale, scopul inspecției fiscale fiind, printre altele, verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale și cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/plătitorului, inclusiv informațiile din Fișierul SAF-T. 

Calendar

01 iulie 2022               marii contribuabili

01 ianuarie 2023        contribuabilii mijlocii

01 ianuarie 2025        firmele mici                                                                                                               .

Agenda propusă de noi

până la  – 31.12.2022

- reconcilierea tuturor soldurilor din balanță

- inventarierea activelor imobilizate (mijloace fixe ...inclusiv cu identificarea documentelor de achiziție)

- inventarierea stocurilor

- inventarierea datoriilor și a creanțelor

- segregarea informațiilor pe termene de exigibilitate

- identificarea datoriilor și a creanțelor prescrise (...de exemplu mai mari de 3 ani)

- reevaluarea garanțiilor cedate sau primite (inclusiv a ipotecilor sau gajurilor cu sau fără deposedare)

- reevaluarea asocierilor fără personalitate juridică

- reevaluarea politicilor de deductibilitate (în special în categoria cheltuielilor cu autovehiculele)

- reevaluarea politicilor de salarizare și personal

 

Pentru firmele mijlocii         

- accelerarea procesului de automatizare și informatizare a achizițiilor și vânzărilor

- înlocuirea gestiunilor global valorice prin trecerea la gestiuni cantitativ valorice

- prin trecerea de la gestiunile global-valorice la gestiunile cantitativ valorice firmele vor putea să raporteze către ANAF inclusive valoarea stocurilor și compoziția exacta a acestora

- pentru activitatea de comerț trecerea la nouă formă de ținere a gestiunii va facilita introducerea vânzărilor pe bază de coduri de bare;

- sistemele de gestiune vor trebui integrate 100%  (preferabil nativ) cu sistemele de contabilitate pentru a se asigura premisele unei corecte raportări și a convergenței sumelor raportate;

- efectuarea de teste de conectivitate și interoperabilitate astfel încât până la 28 feb.2023 să fim 100% pregătiți pentru raportarea SAF-T 

 

Pentru firmele mici  

- toate cele înscrise la firmele mijlocii

- avem la dispoziție o perioadă mai lungă de implementare dar procesul trebuie început                

Notă

Având în vedere complexitatea acestui demers, nivelul ridicat de tehnologizare cerut, cerințele tehnice și standardele extrem de ridicate, serviciul de raportare va putea fi oferit numai pentru firmele care nu vor parcurge procedurile de automatizare și tehnologizare.

Obligație

Raportarea SAF-T (Declarația 406) este obligatorie pentru contribuabili iar netransmiterea acestor tipuri de raportări se sancționează pecuniar (între 500 și 5000 lei/declarație)   

Scop

Prin intermediul SAF-T (Declarația 406) firmele vor fi controlate automatizat, cu prilejul fiecărei declarații transmise

Concluzii

- gândiți-vă la strategia de dezvoltare viitoare

- aveți în vedere nevoile/necesitățile de dezvoltare

- evaluați corect costurile (materiale și umane) necesare pregătirii noului sistem de raportare

- dimensionați corect beneficiile automatizării dar și costurile viitoare ale acestora

- asigurați condițiile și calendarul de implementare