telefon: +4 0254 548.072

Garanția produselor. Obligatiile comercianților

Legea română Legea română reglementează obligațiile privind garanția produselor, modalitatea de returnare, obligațiile comerciantului, termenele.

Deși returnarea produselor cumpărate și recuperarea banilor nu este o tradiție în România, legislația actuală (care transpune mai multe prevederi ale legislației europene) oferă consumatorului anumite drepturi ce nu pot fi condiționate.
Prevederile legale se găsesc în LEGEA 449/2003 (R)LEGEA 449/2003 (R) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, modificată prin OG 9/2016OG 9/2016.
Actul normativ transpune în legislația română prevederile din Directiva 2011/83/UEDirectiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE.
Restituirea sau garanția produsului nu poate fi condiționată de existenta ambalajului inițial al produsului (art.16^12 LEGEA 249/2015)

Pentru armonizarea cerințelor legale cu situațiile concrete apărute în activitatea de zi cu zi, am întocmit un model de formular care să faciliteze efectuarea acestor operațiuni.
Formularul este prezentat sub forma unui fișier PDF editabil și poate fi utilizat atât în forma listată urmată de completarea manuală a rubricilor înscrise în formular cât și prin completarea directă în fișier.
Pentru a putea utiliza formularul utilizați Adobe Acrobat ReaderAdobe Acrobat Reader.

Succes!

click aici pentru download formular