telefon: +4 0254 548.072

Reguli privind casele de marcat

Reguli privind casele de marcat

Pentru asigurarea elementelor de conformitate potrivit Ordonanței de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2)Ordonanței de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2) privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, completata cu Norma metodologica din 18 aprilie 2003 (*r)Norma metodologica din 18 aprilie 2003 (*r) contribuabilii au de îndeplinit o serie de cerințe cumulative, după cum urmează:

01) să emită bon fiscal pentru fiecare vânzare
- presupune existența și funcționarea corectă a AMEF (casa de marcat)
- pentru fiecare vânzare în parte se înregistrează vânzarea pe casa de marcat
- fiecare operațiune se înregistrează distinct și corect
Sancțuni:amenda este între 3.500 și 27.500 lei + închiderea magazinului + confiscarea venitului încasat
02) înregistrarea numerarului introdus sau retras din sertar
- funcția de introducere de numerar în sertar se utilizează în următoarele situații
  a) în cazul alimentărilor de numerar prin transfer între casieriile proprii;
  b) în cazul creditărilor efectuate de către administratori, acționari sau alți terți
  c) în cazul constituirilor de garanții
  d) în cazul restituirii avansurilor nejustificate (neutilizate)
  e) pentru preluarea soldului de casă în urma generării raportului Z
  g) cu prilejul înregistrării altor tipuri de întrări de numerar (altele decât vânzările)

- funcția de retragere de numerar din sertar se utilizează în următoarele situații
  a) în cazul remiterilor de numerar prin transfer între casieriile proprii;
  b) în cazul restituirii creditelor efectuate de către administratori, acționari sau alți terți
  c) în cazul restituirilor de garanții
  d) în cazul acordării avansurilor spre decontare
  e) în cazul plăților de salarii
  f) în cazul plăților de furnizori
  g) în cazul restituirii contravalorii produselor returnate potrivit legii
  h) în cazul altor tipuri de ieșiri de numerar, potrivit legii.

Cele două funcții se apelează utilizând secvența înscrisă în manualul tehnic al casei de marcat sau (pentru cei care dețin sisteme informatizate) din interfața de vânzare sau din interfața driver-ului de conexiune. Numai prin utilizarea corectă a acestor funcții poate fi respectată cerința potrivit căreia numerarul din sertar să coincidă cu valoarea din raportul X sau Z
Sancțuni:amenda este între 3.500 și 27.500 lei + + închiderea magazinului + închiderea magazinului
03) atenție la data și ora înscrisă pe bonul fiscal
  - verificați periodic data și ora înscrise pe bonurile fiscale;
  - în situația apariției unui decalaj mai mare de 5 minute solicitați asistență tehnică;
  - înainte de trecerea la ora de vară/iarnă solicitați suport tehnic privind setarea orei;
Sancțuni:amenda 3.000 lei
04) înregistrarea corectă a denumirii fiecărui produs/serviciu
  - definiți un număr suficient de coduri PLU pentru casa de marcat (procedură greoaie);
  - identificați un sistem de asociere corectă între produsele vândute și codurile PLU (procedură greoaie);
  - implementați sisteme automatizate de vânzare pe bază de coduri de bare (recomandat).
Sancțuni:amenda 3.000 lei
05) înmânarea bonului fiscal fiecărui client
  - eliberați bon fiscal pentru fiecare vânzare și înmânați-l clientului
  - în situația în care clientul refuză primirea bonului, depozitați-l într-un loc special în vederea arhivării
  - conform procedurii interne, la data maturității termenului de păstrare bonul neridicat se predă contabilității
  - urmăriți recomandările ANAF Antifraudăurmăriți recomandările ANAF Antifraudă
Sancțuni: amenda 1.250 lei pentru vânzător/vânzătoare
06) afișarea anunțurilor de atenționare
  -  în special acest anunț acest anunț
  - alte afișe obligatorii sunt copia dupa certificatul de înregistrare la ONR, extras ONRC pentru punctul de lucru, autorizatia de functionare, orarul de functionare, telefonul consumatorilor, adresa şi numerele de telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro) afisul cu obligatia de eliberare a bonului fiscal, afisul cu Nu vindem tigari si bauturi alcoolice minorilor -
  - prețurile și tarifele trebuie indicate în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit.
Sancțuni: amenda 3.000 lei
07) notificarea firmelor de service în cazul defectării aparatelor AMEF
  - presupune existența unui contract de service încheiat cu o firmă autorizată;
  - comunicarea defecțiunii se face telefonic și în scris (dacă procedura nu prevede altfel) 
  - se notează ora apariției defecțiunii, ora anunțării evenimentului, a efectuării reparației...
Sancțuni: amenda 3.000 lei
08) utilizarea de hârtie și consumabile din surse autorizate
  - să fie hârtie potrivită cu aparatul AMEF (de obicei termică) 
  - imprimarea să se facă vizibil
  - să existe dovada achiziției (factura de cumpărare)
Sancțuni: amenda 50.000 lei
09) păstrarea rapoartelor Z și a componentelor AMEF ...jurnale, memorii, etc.
  - rapoartele Z se păstrează și se arhivează cu documentele contabile
  - rapoartele AMEF se generează și se stochează electronic
  - componentele cu funcție de stocare (memoriile fiscale) se predau prin intermediul firmelor de service
Sancțuni: amenda 9.000 lei
10) păstrarea cărții de intervenție tehnică
  - cartea de intervenție tehnică se întocmește și sigilează la momentul achizșiei casei
  - păstrarea se face la locul de vânzare
  - în cartea tehnică scriu echipele de intervenție
Sancțuni: amenda 9.000 lei
11) pentru lucrări de service se acordă acces tehnicienilor autorizați 
  - intervenții la aparatele AMEF au voi să facă numai tehnicienii din cadrul firmelor de service
  - accesul pentru intervenții la aparatele AMEF le va fi obligatoriu acordat tehnicienilor firmei de service  
  - interveția la aparatele AMEF se va face potrivit graficului de revizii tehnice sau ori de câte ori este nevoie
Sancțuni: amenda 3.000 lei
12) existența unui contract de service
  - se încheie cu firme specializate și autorizate
  - contractul de service poate cuprinde clauze specifice

Sancțuni: amenda 3.000 lei

Alte informații de interes:
- ANAF Antifraudă despre e-Transport întrebări și răspunsuriîntrebări și răspunsuri
- sanctiuni privind casele de marcat https://bit.ly/39TjvEHhttps://bit.ly/39TjvEH
- link de vizualizare https://bit.ly/3SoDv7phttps://bit.ly/3SoDv7p