Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Juramantul expertului contabil

"Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului Etic naţional al profesioniştilor contabili, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil"
Profesia contabilă constituie dezideratul celor care doresc să desfăşoare o carieră ca experţi contabili şi contabili autorizaţi CECCAR. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România gestionează profesia, ridicând generaţii succesive de profesionişti pentru care asigură o pregătire complexă, în cele mai bune condiţii şi cu lectori de cea mai înaltă recunoaştere.
Programul de pregătire a stagiarilor se finalizează, după trei ani de studii în sistem colectiv sau alături de un tutore, cu unul din cele mai importante examene din cariera de profesionist contabil, cel de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil. Absolvenţii declaraţi admişi în urma examinării sunt, practic, admişi în circuitul profesional.
Conform art. 2, OG nr. 65/1994, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi republicată, şi pct. 95 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, "După înscrierea în Tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurământ scris".
Indiferent de cetăţenie, acest ceremonial este respectat de toţi cei care doresc să exercite profesia în România.
 Acest jurământ este unul din cele mai frumoase momente ale carierei de profesionist contabil. Cu emoţie, în prezenţa viitorilor colegi, ale conducerilor filialelor CECCAR şi consiliilor filialelor, viitorii profesionişti jură să respecte legile ţării, reglementările Corpului şi Codul etic naţional. Jurământul rostit garantează confidenţialitatea informaţiilor primite şi calitatea serviciilor prestate beneficiarilor. Redăm mai jos textul integral al jurământului profesional:
"Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului Etic naţional al profesioniştilor contabili, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil."
Depunerea jurământului are loc în cadru festiv şi este un moment de plăcute rememorări pentru membrii CECCAR cu experienţă, dar şi de reafirmare a valorilor profesiei contabile: calitate, educaţie şi etică.