Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul (art. 77 RGPD).

Read More: Prelucrarea datelor personale (situatii permise)

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 20 noiembrie 2017, a fost publicata Hotărârea Guvernului României nr. 804/08.11.2017 pentru aplicarea Ordonantei de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2) privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale...

Read More: Modificari privind casele de marcat

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (art. 4 pct. (7) RGPD).

Read More: Operatorii de date personale

Pentru punerea in aplicare a prevederilor inscrise in HG 804/2017 firmele trebuie sa implementeze un sistem informatic nou, capabil sa inlocuiasca vanzarea pe paza codurilor PLU.

Read More: Solutii pentru emiterea bonurilor fiscale