Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Codurile CAEN - Lista codurilor CAEN

Noile Coduri Caen Actualizate in 2016 si Explicate pentru PFA, II, SRL, SC, SA. Experţii în economie şi drept au creat acesta lista de CODURI CAEN pentru a clasifica toate activitatile economice din România, numite Coduri CAEN. (Ordin 337/2007)

CAEN reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din România. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unitati statistice". Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati.

Aceste Coduri CAEN (Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale) oferă posibilitatea specialiştilor să grupeze în funcţie de anumite criterii precum: formarea de capital, producţia etc., datele referitoare la „unităţile statistice”. Pes curt, codurile CAEN sunt indice numerice specifice unor activităţi economice din ţara noastră.

Codurile CAEN se aleg înainte de a depune dosarul de înregistrare la oficiile Registrului Comerţului pentru înmatricularea firmei sau înainte de a depune documentele necesare pentru avizarea statutului de persoană fizică autorizată (PFA).

Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele fizice autorizate precum şi toate societăţile comerciale au obligaţia să opteze pentru cel puţin un singur cod CAEN pentru a garanta desfăşurarea legală a activităţii economice. Poti alege un numar nelimitat de Coduri CAEN, exceptie face SRL-D-ul, unde ai dreptul sa alegi maxim 5 Coduri CAEN.

Procedura de inscriere de Coduri CAEN este simpla si costurile sunt relativ mici si pentru reactualizarea automata a codurilor CAEN mentionate in statutul societatii, cat si pentru introducerea unor noi coduri CAEN, care sa permita extinderea activitatilor firmei.

Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.

Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, oficiul registrului comerţului va înainta actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.

Actualizarea de Coduri CAEN are ca obiective, în principal, ordonarea informaţiilor economice şi sociale potrivit noului mod de organizare şi funcţionare a societăţii româneşti şi a economiei naţionale, precum şi armonizarea la clasificările utilizate pe plan european şi internaţional.

Se recomandă comercianţilor solicitarea actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 odată cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.