Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Sanctiuni privind casele de marcat

Prin Ordonanta de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2) privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, completata cu Norma metodologica din 18 aprilie 2003 (*r) sunt stabilite obligatiile si metodologia de lucru. Prezentam (in sinteza) sanctiunile potrivit legii...

 

Sanctiuni privind utilizarea casei de marcat

Nr. Fapta

Fapte amendabile si Articole de referinta din OUG 28/1999(r)

Constitue contraventii urmatoarele fapte…

Penalitatea

Amenda

1

Emiteti bon pentru tot ce vindeti

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;

3500 -27.500 lei, inchiderea magazinului

2

Daca scoateti sau aduceti bani din/in sertar trebuie sa intocmiti document

d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;

3500 -27.500 lei, inchiderea magazinului

3

Nu uitati modificarea orei de vara/iarna

f) emiterea bonului fiscal … fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;

3000 lei

Art. 4. –(1) Bonul fiscal … trebuie să cuprindă … data şi ora emiterii;

4

Fiecare produs sa apara pe bon cu denumirea clara! Nu se accepta „Diverse”.

) emiterea bonului fiscal … fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) …

3.000 lei

Art. 4. –(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă … denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;

5

Inmanati clientului bonul fiscal

g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

1.250 lei (pt.vanzatoare)

6

Afisati anuntul de atentionare.

 

Folositi doar modelul oficial de pe site-ul ANAF

h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11);

3.000 lei

(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţiafişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10).”

7

Anuntati imediat defectarea casei de marcat catre firma de service cu care aveti contract de service. Pastrati dovada sesizarii.

i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru, în momentul constatării defectării caselor de marcat. Operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor de control.

3.000 lei

La momentul comercializarii casei de marcat sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii casei de marcat. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile contractante nu este valabila.

8

Cumparati role de hartie numai insotite de contract de furnizare

j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);

50.000 lei

Art. 4 alin. (12) Utilizatorii a.m.e.f. sunt obligaţi:

a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor; d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;

9

Pastrati anexele casei de marcat

o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii caselor de marcat de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), Termene de arhivare: Memoria fiscală: 10 ani; Jurnalul electronic: 5 ani; Registrul special: 10 ani; Raportul Z: 5 ani; Rola jurnal: 2 ani

9.000 lei

10

Impreuna cu firma de service gestionati: cartea de interventii si Dosarul de Asistenta Tehnica

p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

9.000 lei

11

Pastrati memoria fiscala 10 ani. Amenzi mari.

r) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent; Termen: 10 ani

50.000 lei

12

Sunteti unic responsabil de buna functionare a casei de marcat

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);

9.000 lei

e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;

13

Nu lasati pe nimeni sa intervina asupra casei de marcat in afara tehnicianului firmei de service cu care aveti contract

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f); să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service.

9.000 lei

14

Nu refuzati accesul tehnicianului de service

v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;

3.000 lei

15

Pastrati contractul de service langa casa de marcat pentru un eventual control. Verificati valabilitatea contractului de service

Multi utilizatori au fost amendati pentru situatii decurgand din lipsa contractului de service cu firma acreditata. Exemplificam:

9.000 lei

4. (12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:g) în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, să notifice imediat … unitatea de service, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării …, în faţa organelor de control.

5. (3) … Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile acreditate pentru service răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. …

10. i. La momentul comercializarii casei de marcat sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica unitatea de service acreditata in cazul defectarii casei de marcat

16

Nu aveti voie sa inmanati clientilor alt document de plata decat bon fiscal

ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9): Se interzice operatorilor economici… să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8). Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. …)

9.000 lei

17

Emiteti chitante cand casa de marcat nu functioneaza

(8). Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. …)