Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Transferul online catre persoane fizice

Au fost introduse prevederi suplimentare referitoare la obligativitatea firmelor de a documenta transferuruile online catre persoanele fizice. Atentie la sanctiuni pentru ca nerespectarea cerintelor legale se poate solda cu amenzi cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei.

Legislația în vigoare dă firmelor și persoanelor fizice autorizate (PFA) posibilitatea de a transfera sume din contul propriu în cel al persoanelor fizice, în baza documentelor justificative prezentate de plătitori. Cum însă există posibilitatea ca persoanele respective să facă și plăți online, s-a instituit o regulă identică și pentru acest caz de excepție.
Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a apărut joi în Monitorul Oficial și se va aplica începând de duminică.
Documentul vine să rezolve problemele legate de prezentarea documentelor justificative legale pentru transferurile de sume din contul profesioniștilor (firme, PFA-uri, întreprinderi individuale/familiale, alte entități cu sau fără personalitate juridică) în contul persoanelor fizice, în cazul în care operațiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță (internet banking, mobile banking etc.).
Astfel, legea va introduce regula conform căreia, în cazul în care transferurile se fac prin astfel de instrumente, acestea se efectuează de către plătitori cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidențele acestora.
Potrivit expunerii de motive ce a însoțit Legea nr. 344/2018 în forma sa de proiect, documentele respective nu reprezintă doar suportul înregistrării operațiunii economico-financiare în evidențele operatorului economic, ci evidențiază și conținutul și justificarea operațiunii în concordanță cu prevederile legale, pe baza cărora se poate verifica dacă transferurile de fonduri sunt realizate cu justă cauză.
Odată cu introducerea noii prevederi, se impune și stabilirea sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării acesteia. Vorbim, concret, de o contravenție sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei, care se vor aplica după trecerea a 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.