Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

In Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere.

Read More: Inventarierea patrimoniului

Noile Coduri Caen Actualizate in 2016 si Explicate pentru PFA, II, SRL, SC, SA. Experţii în economie şi drept au creat acesta lista de CODURI CAEN pentru a clasifica toate activitatile economice din România, numite Coduri CAEN. (Ordin 337/2007)

Read More: Codurile CAEN - Lista codurilor CAEN

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 2861/2009. Potrivit acesteia, raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

Read More: Inventarierea mijloacelor fixe

Declaratia este reglementata de: Ordinul ANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 

Read More: Declaratia 394 - conditii obligatorii de formalism