Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

OUG nr. 114/2018 - Reglementari financiar-fiscale

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 aduce o serie de modificari in materie fiscala, economica si sociala. Actul normativ contine prevederi care se aplica din 2019. Sinteza modificarilor ...

I. Modificari la Codul fiscal (Legea 227/2015)

1. Scutire pentru impozitul pe veniturile din salarii pentru angajatii din urmatoarele domenii, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028:

a. activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - Sectiunea F CONSTRUCTII
b. domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:
2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
2331- Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;
2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;
2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contructii;
2363- Fabricarea betonului;
2364- Fabricarea mortarului;
2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
2370- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal;
2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
0812- Extractia pietrisului si nisipului;
711- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

Conditii pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit:
- angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate mai sus in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;
- veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar, inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;
- scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii

2. Impozitul pe venitul agricol
Nu sunt impozabile veniturile rezultate din cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru productia destinata furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit.

3. Declaratia unica
Nu se depune pana la 15 martie 2019 Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I (,,date privind veniturile realizate) pentru venituri nete determinate pe baza de norma de venit, cu exceptia celor care au completat si depus declaratia prevazuta la art. 120 alin. (4) din Codul fiscal (declaratia privind venitul estimat).

Nu se depune pana la 15 martie 2019 Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I (,,date privind veniturile realizate) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este exprimata in lei si nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual in sistem real, iar la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente.

Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 februarie a anului urmator (in loc de 15 martie, asa cum era prevederea anterioara), declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii aferent asociatilor.

Pentru depunerea online a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la 15 iulie 2018 inclusiv, bonificatia in cota de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, se acorda de catre organul fiscal printr-o procedura reglementata de un ordin al presedintelui ANAF.

4. Taxa pe valoarea adaugata
Taxarea inversa se prelungeste pana la 30 iunie 2022 pentru livrare de cereale si plante tehnice, transfer de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, livrare de energie electrica catre o alta persoana impozabila revanzatoare, transfer de certificate verzi, furnizarile de telefoane mobile, furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.
Nu este precizata o data limita pana la care nu se mai aplica taxarea inversa pentru restul de operatiuni supuse in continuare masurilor de simplificare ( deseuri, livrarea de masa lemnoasa, constructii si terenuri, livrarile de aur de investitii).

5. Contributii sociale

Se reduce cu 3,75% cota de CAS, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile de scutire. In concluzie, pentru acesti contribuabili cota de CAS aplicata va fi de 21,25%.
De asemenea, acesti contribuabili vor fi scutiti si de obligatia de plata a contributiei de sanatate, fiind asigurati fara plata acestei contributii.

In cazul in care contributia de asigurari sociale este mai mica decat cea datorata la nivelul salariului minim, se va continua taxarea acestei contributii la nivelul salariului minim, cu mentiunea ca se va aplica in functie de salariul minim corespunzator (2080 lei, respective 2350 lei pentru studii superioare). Exemplu: daca e persoana angajata fara studii superioare (ex: muncitor) , CAS se va aplica la salariul minim de 2080 lei, dar daca e persoana angajata pe post pentru care salariul minim este stabilit la 2350 lei (studii superioare), atunci CAS se va aplica la suma de 2350 lei.

6. Contributia asiguratorie pentru munca
Pentru contribuabilii din domeniul constructiilor care se incadreaza in conditiile pentru care se acorda scutiri de impozit pe venit, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, cota contributiei asiguratorie pentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (15% din contributia asiguratorie). Practic are loc o reducere a contributiei asiguratorie pentru munca in acest sector, de la 2,25% la 0,3375%.

7. Impozite si taxe locale

Daca hotararea consiliului local de indexare a impozitelor si taxelor locale nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de Codul fiscal, indexate corespunzator.

II. Modificari la Codul de procedura fiscala
1. Modificari privind punerea la dispozitia organului fiscal a unor informatii si documente de catre anumite institutii
Entitatile raportoare care intra sub incidenta legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului vor pune la dispozitia organului fiscal central, la cerere, in cadrul termenului de pastrare prevazut de lege, informatii si documente legate de:
a) mecanismele si procedurile in baza carora aplica masurile de precautie privind clientela;
b) identificare clientului si a beneficiarului real;
c) evaluarea scopului si naturii dorite a relatiei de afaceri;
d) monitorizarea relatiei de afaceri;
e) evidentele tranzactiilor

2. Se modifica si conditiile de mentinere a esalonarii la plata, astfel:
- una din conditiile mentinerii esalonarii la plata se modifica in sensul in care contribuabilul este obligat sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii acestei decizii sau pana la finalizarea esalonarii la plata, insa cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 195 (modificarea deciziei de esalonare).

- in cazul debitorilor pentru care s-a acordat esalonare la plata, la cererea acestora, penalitatile de intarziere ramase de plata din graficul de esalonare se amana la plata in situatia in care garantiile constituite odata cu acordarea esalonarii sau ulterior acesteia acopera cuantumul prevazut la art. 193 alin. (13) sau art. 193 alin. (15) din Codul de procedura fiscala, dupa caz.

- debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute in Codul de procedura fiscala, cu exceptia cazului in care esalonarea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazuta la art. 194 alin. (1) lit. k) din Codul de procedura fiscala (sa nu intre in insolventa sau dizolvare), de doua ori intr-un an calendaristic, ci nu o singura data intr-un an de esalonare, asa cum preciza reglementarea anterioara.

III. Modificari privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule
1. Restituirea sumelor prevazute mai sus se realizeaza, in baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:
a) pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 30 iunie 2019.
2. Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.
3. Sumele ramase de restituit, reprezentand timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.

IV. Modificari la Legea zilierilor nr 52/2011
1. O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.

Asadar, a crescut perioada in care o persoana poate lucra ca zilier de la 90 de zile la 120 de zile in decursul unui an calendaristic.
Nerespectarea de catre zilier a acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei (pentru zilier!!!)

2. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier. Daca depaseste aceasta perioada, este obligat sa-l angajeze cu contract individual de munca.

3. Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;"

Prin urmare, din cele 23 domenii de activitate prevazute in reglementarea anterioara, au ramas doar 3 domenii in care zilierii pot presta activitate.

V. Modificari la Codul muncii
Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.
Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 6 pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta.

VI. Instituirea taxei pe activele financiare
Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 2%, denumit prag de referinta.

Media trimestriala ROBOR se stabileste pe baza ratelor ROBOR la 3 luni si la 6 luni, calculate si publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectueaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul acestei institutii.
Prin institutie bancara se intelege institutiile de credit, persoane juridice romane, definite astfel potrivit legii de organizare si functionare, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit ale persoanelor juridice straine.

Taxa pe active se datoreaza trimestrial prin aplicarea cotelor de mai jos asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfarsitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Cotele taxei pe active se diferentiaza in functie de amploarea depasirii pragului de referinta, astfel:
a) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%;
b) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0,51-1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;
c) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01-1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%;
d) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51-2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%;
e) daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%.

VII. Modificarea taxei privind participarea la jocuri de noroc
Incepand cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a plati o taxa lunara reprezentand 2% calculata la totalul taxelor de participare incasate lunar.

VIII. Modificari la Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
1. Pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate, de catre ANRE.
2. Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh (,,inghetarea pretului la gaze).