Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Prin Titlul IV din noul proiect se modifica si se completeaza OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare...

Read More

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile Titlului II - Impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta Lege reglementeaza impozitul specific unor activitati, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii de activitate...

Read More

Modificarile legislative privind Codul fiscal si Codul de procedura fiscala ce vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016 aduc schimbari esentiale privind tratamentul fiscal aplicabil. Se vor modifica cotele de TVA dar si multe alte proceduri de lucru si modalitati de calcul. Prezentam in continuare analiza punctuala a unei vanzari de imobil.

Read More