Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

O firma cu obiect de activitate contabilitate primara dar avand angajat un contabil (nu insa si expert contabil) poate realiza contabilitatea unei firme (inclusiv realizarea si depunerea de declaratii lunare/trimestriale) daca toate actele sunt asumate de catre administratorul firmei prin semnarea declaratiilor? Bilanturile sa vor semnate si de catre un expert contabil in afara de administrator.

Read More

Prin Titlul IV din noul proiect se modifica si se completeaza OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare...

Read More

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile Titlului II - Impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta Lege reglementeaza impozitul specific unor activitati, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii de activitate...

Read More