Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Modificarea legii de pensii - 2015

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificarea Legii de pensii aduce precizari cu privire la reevaluarea periodica (5 ani) a conditiilor speciale de munca.

Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Periodic, din 5 in 5 ani, locurile de munca in conditii speciale de munca prevazute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale, stabilita prin hotarare a Guvernului."

Art. II. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, angajatorii care, in urma procedurii de reevaluare, nu au mai obtinut avizul de incadrare in conditii speciale de munca datoreaza contributia de asigurari sociale in cota prevazuta de lege pentru conditii normale de munca, acestia nemaiavand temei legal pentru incadrarea persoanelor in conditii speciale de munca.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI,
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 16 decembrie 2015.
Nr. 325.