Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

A1 - Detasarea angajatilor in strainatate

Pentru cetatenii unui stat membru care lucreaza sub 24 luni sau pentru persoana detasata intr-un alt stat membru certificatul A1 (fost E101 sau E103) confirmă faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în altă ţară din Uniunea Europeană (UE), dacă sunteţi detaşat sau lucraţi în mai multe ţări în acelaşi timp. Atasam si modelele de documente.

 

Ce este Formularul A1?

Certificatul A1 (fost E101 sau E103) confirma faptul ca va achitati contributiile sociale in alta tara din Uniunea Europeana (UE), daca sunteti detasat sau lucrati in mai multe tari in acelasi timp.

 

 

Cand se elibereaza Formularul A1?

Documentul portabil A1 se elibereaza in aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si cele ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009, regulamente care se aplica in relatia dintre statele membre UE si Spatiul Economic European (SEE).

Conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentului (CE) nr. 883/2004, sub rezerva articolelor 12-16, persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv. Astfel, regula este ca salariatii vor datora contributii sociale in statul in care presteaza activitate, cu exceptia situatiilor stabilite la art. 12-16 din regulament.


Exceptiile sunt:

1.             Detasarea (in cazul activitatilor dependente);

2.       Pluri-activitatea – situatia in care lucratorul desfasoara simultan, in mod obisnuit:

a.        activitate salariata in doua sau mai multe state membre;

b.       activitate independenta in doua sau mai multe state membre;

c.        activitate salariata si/sau activitate independenta in doua sau mai multe state membre.

Astfel, documentul portabil A1 se obtine in vederea aplicarii uneia dintre cele doua exceptii.

 

 

Conditii obligatorii

- durata activitatii sa nu depaseasca 24 de luni, daca se depaseste acest termen salariatul/lucratorul independent poate face o pauza de 2 luni;

- salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;

- angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul unui alt stat membru desfasoara activitate semnificativa si pe teritoriul Romaniei (minim 25% din venituri);

-  angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru nu poate detasa mai mult de 50% din efectivul total de personal;

- pe parcursul detasarii trbuie sa existe o relatie directa  intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat (relatie de subordonare);

- angajatorul, daca este firma nou infiintata trebuie sa desfasoare activitate in Romania cel putin patru luni inainte de a solicita formularul portabil A1 pentru salariatii sai;

-lucratorul/salariatul este afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul.

 

 

Cine elibereaza Formularul A1?

In Romania, documentul portabil A1 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

 

 

Care sunt documentele necesare obtinerii unui Formular A1?

Dosarul care trebuie depus la Casa Nationala de Pensii Publice este un dosar stufos si sunt solicitate multe documente pentru emiterea unui astfel de formular.

De multe ori, solicitantii nu depun toate documentele, fapt pentru care tot procesul este ingreunat si, de multe ori, se ajunge in situatia ca salariatul sa fi fost deja detasat, iar formularul sa nu fi fost obtinut. De aceea, este recomandat ca, inainte de detasare, angajatorul sa verifice daca are toate documentele si, mai ales, daca intruneste toate conditiile pentru a putea solicita un astfel de formular.

Pentru societatile care isi detaseaza salariatii in alte state membre UE, documentele necesare in vederea obtinerii Formularului A1 sunt:

-          cerere pentru obtinerea Formularului A1 – aceasta poate fi obtinuta de la Casa Nationala de Pensii Publice;
- certificatul de inregistrare al societatii emis de Registrul Comertului – acesta va trebui adus si in original chiar daca la dosar va ramane doar o copie a acestuia;

-          certificat de atestare fiscala emis pentru societate – acest certificat va trebui sa demonstreze ca societatea (angajatorul) nu are nicio datorie fata de statul roman. Astfel, el va trebui sa fie in 0. In plus, trebuie sa va asigurati ca acesta este valabil in momentul depunerii dosarului. Certificatul de atestare fiscala este valabil pentru luna in care a fost emis;

-          declaratie privind numarul curent de salariati – aceasta este o declaratie pe propria raspundere care nu necesita autentificare notariala, ci doar semnatura si stampila societatii;

-          certificat constatator al societatii – acest certificat este emis de Registrul Comertului competent sau de catre Oficiul National al Registrului Comertului si este recomandat a fi cat mai recent. Ideal ar fi ca acesta sa fie obtinut in ziua in care se depune dosarul, intrucat el se elibereaza pe loc;

-          situatiile financiare ale societatii – in functie de momentul la care este depus dosarul pentru obtinerea formularului, poate fi vorba despre situatiile financiare de sfarsit de an sau, dupa caz, de cele de la jumatatea anului. Acestea sunt necesare in copie certificata, adica semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal sau de persoana imputernicita sa se ocupe de obtinerea formularului;

-          balantele lunare pentru ultimele doua luni anterioare lunii in care se depune dosarul in vederea obtinerii formularului;

-          declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind cifra de afaceri obtinuta in ultima perioada – de obicei perioada solicitata este de un an, calculata cu o luna inainte de luna in care s-a depus dosarul pentru obtinerea formularului A1;

-          contractele de prestari servicii la care este parte societatea (angajatorul) implementate in Romania anterior perioadei de detasare si in perioada de detasare;

-          acordul de detasare incheiat intre societate, in calitate de angajator, salariatul, in calitate de detasat, si entitatea din celalalt stat membru la care urmeaza a fi detasat salariatul – acesta trebuie incheiat in trei exemplare originale si semnat de toate partile. In plus, va fi nevoie de originalul documentului atunci cand se depune dosarul in vederea emiterii Formularului A1;

-          ultima declaratie 112 depusa de societate impreuna cu Anexa 1.1 si Anexa 1.2 – acestea sunt solicitate in copie certificata cu originalul;

-          cartea de identitate a salariatului care urmeaza a fi detasat – copie;

-          contractul individual de munca al salariatului ce urmeaza a fi detasat – copie certificata;

-          actele aditionale subsecvente contractului individual de munca al salariatului ce urmeaza a fi detasat – copii certificate;

-          adeverinta privind stagiul de cotizare in ultimele 12 luni, emisa de Casa de pensiii judeteana – aceasta adeverinta va fi depusa in original si se recomanda a fi primul document ce trebuie obtinut pentru dosar, intrucat aceasta se obtine in cateva zile din momentul depunerii cererii;

-          declaratie pe propria raspundere a angajatorului care atesta faptul ca salariatul a mai avut sau nu Formularul A1.

 

 

Particularitati in functie de stat membru

Atunci cand este vorba despre o detasare in una dintre tarile de mai jos, in cererea pentru obtinerea Formularului A1 trebuie indicate anumite particularitati, dupa cum urmeaza:

- Belgia                               a se indica, in cazul persoanelor angajate, numarul de inregistrare al angajatorului (numero  d’entreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) si, in cazul lucratorilor independenti, numarul TVA;

- Republica Ceha            a se indica numarul de identificare (IC);

- Danemarca                    a se indica numarul CVR;

- Germania                       a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”;

- Spania                              a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numarul contului pentru contributiile angajatorului);

- Franta                              a se indica numarul SIRET;

- Italia                                  a se indica, unde este posibil, numarul de inregistrare al companiei;

- Luxemburg                    a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de securitate sociala (CCSS);

- Ungaria                            a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de identificare al companiei private;

- Polonia                            a se indica numarul NUSP, in cazul in care exista un astfel de numar, sau numerele NIP si REGON;

- Slovacia                           a se indica numarul de identificare (IČO);

 

- Slovenia                          a se indica numarul de inregistrare al angajatorului sau lucratorului independent;

- Finlanda                          pentru lucratorii supusi legislatiei finlandeze in materie de accidente de munca, a se indica numele institutiei competente in materie de  asigurari pentru accidente;

- Norvegia                         a se indica numarul organizatiei.

 

 

 

Conditii minime impuse:

Conditii specifice ce trebuie indeplinite de angajator pentru a putea obtine Formularul A1

1.       durata anticipata a activitatii in cauza nu depaseste 24 de luni;

2.       salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;

3.       angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei – fapt dovedit prin prezentarea situatiilor financiare, a declaratiei privind cifra de afaceri si a contractelor de prestari servicii pe teritoriul Romaniei;

4.       angajatorul care efectueaza detasarea nu poate detasa la un moment dat mai mult de jumatate din numarul total al salariatilor sai;

5.       pe parcursul perioadei de detasare trebuie sa existe o relatie directa intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat;

6.       lucratorul sa fie afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul sau imediat inainte de inceperea activitatii de munca.

 

In plus, angajatorul va trebui sa isi ia un angajament cu privire la:

1.       achitarea contributiilor sociale pentru lucratorul pentru care se solicita formularul de A1;

2.       mentinerea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat in cauza;

3.       mentinerea contactului individual de munca, incheiat intre angajator si lucratorul in cauza, inclusiv a obligatiei de achitare a salariului;

4.       mentinerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor independente, in cazul lucratorului independent in cauza;

5.       mentinerea mijloacelor necesare reluarii activitatii independente in Romania, dupa terminarea perioadei de detasare, in cazul lucratorului independent in cauza;

6.       Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbari survenite in perioada de detasare si restituirea, in vederea anularii, a formularului A1 C.N.P.A.S.

 

 

 

Download

Pentru mai multe informatii referitoare la pensiile internationale puteti accesa site-ul Uniunii Europene apasand aici.

  Cerere pentru societati comerciale

  Cerere pentru lucratorii independenti

  Cerere pentru functionarii publici sau personalul asimilat

  Cerere pentru personalul contractual al Uniunii Europene

  Cerere pentru membrii echipajului de comanda sau al echipajului de cabina care furnizeaza servicii de transport aerian de pasageri sau de marfuri

Cerere pentru societati comerciale - cazuri de pluriactivitate

 Cerere pentru lucratorii independenti - cazuri de pluriactivitate

 Cerere pentru societati comerciale conform art. 16 din Regulamentul 883/2004

Cerere pentru lucratorii independenti conform art. 16 din Regulamentul 883/2004

 Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate