Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

e-Tichete de masa

La data de 13 februarie 2014 a intrat in vigoare Legea 291/2013 prin care s-a stabilit posibilitatea ca angajatorii sa acorde salariatilor tichete de masa si in format electronic, nu doar pe suport hartie.

Normele metodologice insa au fost publicate la aproape un an de la intrarea acesteia in vigoare. Astfel, inMonitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 22/01/2015 a fost publicata HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa din 14.01.2015.

Potrivit actului normativ, angajatorii vor putea opta pentru acordarea tichetelor de masa in format electronic, oferite sub forma unui portofel electronic alimentat de unitatile emitente.
Angajatorii vor stabili impreuna cu reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor, prin contractele colective de munca, clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie.

In cazul acordarii tichetelor de masa in format electronic, angajatorii vor alimenta suportul electronic cu valoarea nominala aferenta tichetelor de masa, care va fi folosita exclusiv pentru achizitionarea de produse alimentare, fara a fi permisa efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.

Un alt element de noutate consta in aplicarea unitara a reglementarilor in cazul salariatilor care lucreaza in regim de tura. Astfel, in cazul in care un angajat lucreaza in ture si timpul de lucru este mai mare de 8 ore/zi, numarul de tichete de masa, indiferent de suportul pe care sunt emise: hartie sau electronic la care are dreptul pe luna se calculeaza adunand numarul de ore lucrate si impartind aceasta suma la 8. Concret, salariatii care lucreaza in ture vor putea beneficia lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitatea angajatorului, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare.

Nu beneficiaza de tichete de masa salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana. Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz.

Nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
- isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Codul muncii sau HG 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
- beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite,precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform HG 250/1992 si, respectiv, contractelor colective de munca;
- sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare ori de detasare;
- se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
Conform noului act normativ, angajatorilor le revine obligatia de a instrui salariatii sa nu vanda si sa foloseasca tichetele de masa doar cu scopul de a achizitiona produse alimentare/achita masa si doar din unitatile de alimentatie publica care afiseaza autocolantele speciale de identificare a unitatii care a emis tichetele de masa.

La data intrarii in vigoare a HG 23/2015 se abroga vechea reglementare respectivHG 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare.