Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Diurna este un drept care poate fi acordat prin reglementarile aflate in vigoare oricarui salariat angajat in baza unui contract de munca si care merge intr-o deplasare in interes de serviciu.

Read More: Plata diurnei - 2016

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificarea Legii de pensii aduce precizari cu privire la reevaluarea periodica (5 ani) a conditiilor speciale de munca.

Read More: Modificarea legii de pensii - 2015

Aparitia Legii 12/2015 modifica şi completeaza Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), fapt care determina reanalizarea cadrului general privind formalismul contractului individual de munca. In acest sens, va prezentam o actualizare a contractului individual de munca in conformitate cu prevederile LEGII 12/2015.

Read More: Contract individual de munca 2015

În anul 2016, dintr-un total de 12 zile libere declarate prin lege, avem 7 zile care pică în cursul săptămânii și 5 zile care pică în week-end

Read More: Zile libere in 2016

La data de 13 februarie 2014 a intrat in vigoare Legea 291/2013 prin care s-a stabilit posibilitatea ca angajatorii sa acorde salariatilor tichete de masa si in format electronic, nu doar pe suport hartie.

Read More: e-Tichete de masa

Anterior incheierii contractului individual de munca, salariatul va trebui sa puna la dispozitia angajatorului o serie de acte necesare pentru angajare. Acte necesare la angajare si inregistrarea contractului de munca in Revisal sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Read More: Acte necesare la angajare in 2015