Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

In cazul producerii accidentelor de munca putem vorbi de mai multe etape obligatorii care trebuie parcurse in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin HG 1425/2006

Read More: Declararea si cercetarea accidentelor de munca

Ordinul 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila a intrat in vigoare la 1 septembrie 2016.

Read More: Avizarea si autorizarea de securitate la incendiu

Atentie! Potrivit Legii 333/2003, toti agentii economici, indiferent de tipul de activitate si de natura capitalului social, trebuie sa-si faca o analiza de risc la securitatea fizica pentru sediile in care functioneaza.

Read More: Evaluarea de risc

Atentie la regulamentul intern! Incepand cu 16 martie 2016, nu se mai poate fuma in spatiile inchise de la locul de munca, cu scopul de protejare a sanatatii angajatilor.

Read More: Legea antifumat si legislatia muncii

Conform art.39 din Legea 319/2006, lipsa stingatoarelor se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 6.000 de lei!

Read More: Stingatoarele de incendiu