Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Legea antifumat si legislatia muncii

Atentie la regulamentul intern! Incepand cu 16 martie 2016, nu se mai poate fuma in spatiile inchise de la locul de munca, cu scopul de protejare a sanatatii angajatilor.

Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun interzice fumatul in toate spatiile publice inchise. Astazi, Guvernul a publicat un gihd de implementare care cuprinde, printre altele, precizari cu un impact direct asupra angajatilor si angajatorilor. Ghidul defineste spatiul inchis, obligatiile administratorilor locurilor de munca si sanctiunile, in caz de nerespectare, atat pentru angajati cat si pentru persoane juridice.

1. Unde este interzis fumatul la locul de munca
Legea antifumat defineste locul de munca drept "locul destinat sa curpinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii". In plus, orice zona a unui spatiu de locuit in care se desfasoara o activitate economica este considerat loc de munca, prin urmare un spatiu in care fumatul este interzis.

Care sunt spatiile inchise din locurile de munca?
- halele industriale, spaiiile de depozitare, birourile si camerele, salile de ?edin?a, salile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele inchise etc.;
- institutiile publice centrale si locale;
- unitati comerciale: magazine, expozitii/ targuri an spaaiu inchis, centre comerciale, piete inchise etc.;
- restaurante, baruri, cafenele, terase inchise, unitati de cazare, cluburi - inclusiv cele cu acces restrictionat, cazinouri, sali polivalente etc.;
De asemenea, fumatul este interzis in toate spatiile din unitatile de invatamant, medico-sanitare si de protectie a copilului, inclusiv in curtea unitatilor.
Pe langa acestea, legea interzice fumatul in mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii (chiar daca sunt amplasate in exterior) si spatiile comune din cladirile de locuinte.
Definirea spatiului public inchis reprezinta una din cele mai controversate prevederi ale Legii nr. 15/2016, potrivit careia "Spatiul public inchis reprezinta orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel pu?in doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent." Potrivit deputatului Daniel Fenechiu, in celelalte tari europene, restrictia privind fumatul nu se aplica si in cazul spatiilor cu 3 pereti si un acoperis. Acesta si-a declarat intentia de a depune o initiativa legislativa ce vizeaza redefinirea spatiului public inchis drept "spatiul acoperit, delimitat de jur imprejur de pereti".

2. Unde se mai poate fuma la locul de munca
Legea precizeaza spatiile de la locurile de munca in care se mai poate fuma. Acestea trebuie sa fie:
- fara acoperis sau cu acoperis si cu mai pu?in de doi pereti: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioscuri deschise etc.;
- delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gardule?e de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal;
- care au inchideri laterale sau/ si acoperis retractabile ce formeaza temporar pereti ori acoperis, dar doar atunci cand structura de inchidere este complet nchisa/ stransa astfel ancat peretele ori acoperisul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioscurile cnd au jaluzelele, usile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ inchise in totalitate astfel incat spatiul devine deschis;
In afara de spatiile publice in aer liber care indeplinesc aceleasi conditii de mai sus, parcuri (in afara locurilor de joaca pentru copii) si statii ale mijlocelor de transport (daca sunt deschise sau au acoperis si doar un perete), se mai poate fuma in spatiile in care se desfasoara evenimente personale, atat timp cat acestea nu sunt loc de munca (nu se desfasoara activitate economica). Aceste spatii pot fi corturi, terase, pavilioane.

3. Obligatiile administratorilor locurilor de munca
Administratorii au obligatia de a elabora si de a pune in aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul in spatiile inchise din respectivele spatii. Totodata, trebuie sa marcheze spatiile mentionate cu indicatoare cu mesajul Fumatul interzis si cu simbolul international, respectiv tigareta barata de o linie transversala.
Regulamentele interne trebuie sa contina prevederi prin care se interzice fumatul in spatiile inchise de la locul de munca si sanctiuni pentru incalcarea interdictiei de a fuma. Stabilirea sanctiunilor este atributul angajatorului care trebuie sa se asigure ca sanctiunile sunt proportionale in raport cu fapta savarsita.
Deoarece Legea nr. 15/2016 stabileste ca incalcarea interdictiei de a fuma este o abatere disciplinara grava, angajatorii vor putea sa recurga la sanctiuni precum desfacerea contractului individual de munca sau chiar plata unor despagubiri care sa acopere prejudiciul cauzat prin incalcarea regulilor privind fumatul (de exemplu in situatia in care nerespectarea interdictiei fumatului a cauzat prejudicii angajatorului - de imagine ori materiale).
Pentru o buna implementare a legii, se recomanda ca administratorii de spatii publice inchise si locuri de munca sa afiseze langa indicatorul cu "Fumatul interzis" numarul de telefon al celei mai apropiate unitati de politie locala sau structuri de politie in localitatile in care unde nu exista politie locala.

4. Sanctiuni
In cazul fumatului la locul de munca, in alte spatii decat acelea stabilite prin regulamentul intern, anagajtul risca sanctiuni atat din partea angajatorului cat si din partea Politiei Locale sau MAI.
Sanctiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sanctiunile disciplinare prevazute in Codul muncii:
- avertismentul scris;
- retrogradarea din functie (cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea) pentru o durata de cel mult 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Cu exceptia avertismentului scris, toate celelalte masuri disciplinare necesita efectuarea unei cercetari disciplinare inainte de a fi aplicate.
Aflati mai multe din acest studiu de caz privind angajatul care fumeaza in incinta firmei
La randul lor, persoanele juridice pot fi sanctionate:
- de catre un reprezentant al Politiei Locale sau MAI atunci cand acesta constata, in cadrul unei actiuni de control, ca angajatii sau/ si cetatenii fumeaza intr-un spatiu in care fumatul este interzis;
- de catre inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca atunci cand acestia constata ca sunt incalcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Totodata, acestia sunt abilitati sa verifice daca regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la raspunderea disciplinara a salariatilor pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Atentie!
Atat angajatii cat si angajatorii care nu respecta prevederile stabilite prin lege risca sanctionarea prin:
- amenda contraventionala de la 100 la 500 de lei pentru persoanele fizice care fumeaza in locurile in care fumatul este interzis;
- amenda contraventionala de 5000 lei (prima abatere), amenda contraventionala de 10.000 lei si suspendarea activitatii pana la remedierea situatiei (a doua abatere), amenda contraventionala de 15.000 si inchiderea unitatii la urmatoarea abatere - pentru persoanele juridice care administreaza spatiile in care fumatul este interzis.

Persoanele abilitate sa aplice sanctiunile sunt reprezentantii Politiei Locale sau ai MAI (in cazul angajatilor), respectiv inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca (in cazul in care se constata ca in regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la raspunderea disciplinara a salariatilor pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.
Angajatii pot face sesizari cu privire la incalcarea legii anti-fumat, prin :
- apelarea numarului de telefon al politiei locale sau al reprezentantilor locali ai MAI in localitatile in care nu exista politie locala;
- apelarea inspectoratului teritorial de munca, in cazul in care angajatorul nu are elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.

Sursa: Guvernul Romaniei