Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Identificarea riscurilor de incendiu

Administratorul sau conducatorul unei institutii are obligatia legala de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu. Aceasta obligatie trebuie respectata atat in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor si amenajarilor.

Administratorul sau conducatorul unei institutii are obligatia legala de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu. Aceasta obligatie trebuie respectata atat in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor si amenajarilor de orice tip, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, cat si pe intreaga lor durata de existenta.

 

Potrivit legii, riscul de incendiu reprezinta produsul dintre probabilitatea de initiere a unui incendiu intr-un proces tehnologic sau intr-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor sau a consecintelor lor la aparitia incendiului.
Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv. La estimarea riscului de incendiu, se vor lua in calcul urmatoarele elemente:
- pericolele de incendiu identificate;
- nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta esentiala "securitate la incendiu";
- nivelul de echipare si dotare cu sisteme, instalatii, echipamente si aparatura de alimentare cu apa;
- alimentarea cu gaze combustibile, energie electrica si termica;
- tipul de de ventilatie si climatizare;
- starea de functionare si performantele echipamentelor de lucru si a tuturor celorlalte dotari;
- factorul uman, determinat de numarul de persoane, varsta si starea fizica ale acestora, precum si nivelul lor de instruire;
- alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.

Cuantificarea probabilitatii de initiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a bancilor de date privind incendiile, probabilitatea exprimandu-se prin numarul de evenimente produse intr-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
In absenta unor banci de date privind incendiile intr-un anumit domeniu de activitate, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative asociate evenimentelor respective:
- extrem de rare - probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P ~ 0;
- rare - improbabil de a se produce: P < 10-6;
- improbabile - improbabil de a se produce in functionarea unui sistem dat, dar nu exista certitudini pe baze experimentale: P >10-6;
- probabile - se produc de cateva ori pe durata de viata a sistemului: P > 0,0001;
- posibile - se pot produce pe durata de viata a sistemului: P > 0,01;
- frecvente - probabilitatea de producere este frecventa, pe baze experimentale: P < 1.