Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Cerinte privind ventilatia cu aer

Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru locul de munca au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1091/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 739 din 30 august 2006. In sensul acestei hotarari, prin loc de munca se intelege...

Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru locul de munca au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1091/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 739 din 30 august 2006. In sensul acestei hotarari, prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau a unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii..
Pentru locurile de munca utilizate pentru prima data dupa intrarea in vigoare a HG nr. 1091/2006, respectiv dupa 30 august 2006, vor fi respectate urmatoarele cerinte privind ventilarea locurilor de munca in spatii inchise:
- vor fi luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca in spatii inchise, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
- in cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara intarziere.
Pentru locurile de munca aflate deja in folosinta inainte de data intrarii in vigoare a HG nr. 1091/2006, respectiv inainte de 30 august 2006, vor fi respectate urmatoarele cerinte privind ventilarea locurilor de munca in spatii inchise:
- vor fi luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca in spatii inchise, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
- in cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
Prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca se aplica in totalitate locurilor de munca, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din HG nr. 1091/2006. Prin urmare, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la amenajarea locurilor de munca.

Potrivit art. 39 alin. (9) lit. s) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind amenajarea locurilor de munca in spatii inchise constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.