Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Managementul deseurilor

Legea nr. 211 instituie amenzi intre 15.000 si 40.000 de lei pentru abateri legate de gestionarea deseurilor atat pentru firmele private, cat si pentru institutiile publice

• Absolut toate firmele private si institutiile publice, indiferent de profil, sunt expuse riscului de a primi aceasta amenda!
• Politica privind Managementul deseurilor va arata pas cu pas ce aveti de facut pentru a fi intotdeauna in regula! Legea nr. 211/2011 instituie amenzi intre 15.000 si 40.000 de lei pentru abateri legate de gestionarea deseurilor.
 
Sunt amenzi care va privesc in mod direct, indiferent ca sunteti companie privata, ONG sau institutie publica, si asta deoarece, conform definitiilor din Anexa 1 a acestei legi, produceti deseuri sau va incadrati vrand-nevrand la categoria de detinator de deseuri:
DESEU - orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;
DETINATOR DE DESEURI - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;
 
Cu alte cuvinte, nu va amagiti cu gandul ca dvs. desfasurati o activitate “curata”, de genul unui cabinet de avocatura sau oferirea de servicii de web design, si ca nu produceti deseuri. Conform definitiei de mai sus, chiar si o simpla hartie pe care o aruncati este considerata deseu, ca urmare vi se aplica prevederile Legii nr. 211, la fel ca unui producator de detergenti industriali (de exemplu).
Legislatia privind gestionarea deseurilor este extrem de complexa. Ea este elaborata la nivel strategic prin mai multe directive europene si “tradusa” in Romania prin cateva zeci de legi, hotarari de guvern si ordine de ministru. Vorbim, asadar, despre mai multe acte normative, nu numai despre Legea nr. 211/2011. Avem si: • HG 621/2005, privind deseurile din ambalaje • HG 1037/2010, privind deseurile din echipamente electrice si electronice • HG 1132/2008, privind deseurile din baterii si acumulatori • HG 235/2007, privind deseurile din uleiuri uzate • HG 349/2005, privind depozitarea deseurilor Si asta nu e tot. Acestor acte normative li se adauga multe altele, inclusiv tot felul de regulamente si decizii, fapt care face din administrarea deseurilor o chestiune foarte laborioasa si foarte riscanta, date fiind amenzile uriase. Obligatii si amenzi pentru dvs. 1. sunteti obligat sa numiti un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens (in caz contrar, amenda 15.000-30.000 de lei); 2. sunteti obligat sa clasificati deseurile pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda 15.000-30.000 de lei); 3. sunteti obligat sa colectati separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla (amenda 20.000-40.000 de lei); 4. sunteti obligat sa predati separat deseurile din baterii si acumulatori, in vederea reciclarii (amenda 5.000-7.500 de lei); 5. sunteti obligat sa colectati separat, sa stocati si sa predati in vederea reciclarii uleiurile uzate (amenda 7.500-10.000 de lei); 4. sunteti obligat sa aveti contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deseuri pe care le generati; 5. sunteti obligat sa mentineti evidenta lunara a deseurilor (chiar daca e pe zero!) si sa depuneti un raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului de care apartineti; In plus, aveti si interdictii legate de: • abandonarea deseurilor (amenda 20.000-40.000 de lei) • eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere (amenda 25.000-30.000 de lei) • eliminarea deseurilor electrice prin depozitare finala (amenda 5.000-10.000 de lei) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.
Atentie, sanctiunile pot insemna si inchisoare de la 6 luni la 5 ani! Articolul 63 din Legea 211/2011 precizeaza ca anumite fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda: a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import; b) neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase; c) comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei; d) refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta; e) introducerea in tara a deseurilor in scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora in scopul pentru care au fost introduse; f) acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, in vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal in tara si/sau a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Tentativa este incriminata. 
 
Aspecte obligatorii de cunoscut despre gestionarea deseurilor (extrase din Consilierul "Managementul deseurilor")
1. Legislatia romaneasca va obliga sa intocmiti mai multe tipuri de raportari care tin de protectia mediului, in functie de specificul de activitate.
• Registrul de Evidenta a Gestiunii Deseurilor;
• Raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului pentru: deseuri, ambalaje, substante toxice si periculoase, poluanti in aer, apa si sol;
• Raportari PRTR (Registrul Poluantilor Emisi si Transferati);
• Raportari catre Apele Romane;
• Raportari catre Administratia Fondului pentru Mediu. Aceste raportari au termen maxim de predare stabilit de lege si nedepunerea lor in termenul legal atrage amenzi din partea Garzii de Mediu.
2. Aveti obligatia sa instruiti un consilier juridic angajat care sa fie responsabil cu actele normative din domeniul managementului deseurilor, sa ofere sprijin respnsabilului de mediu si care sa va reprezinte/asiste in relatia cu autoritatile publice de control.
3. Se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 7.500 de lei:
• absenta evidentei gestiunii deseurilor
• inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor
• neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor
• netransmiterea catre autoritati a evidentei gestiunii deseurilor
4. Producator de deseuri nu inseamna numai fabricant, ci oricine “pune pe piata” produse care se vor transforma in deseuri reglementate. Vorbim aici despre ambalaje (hartie-carton, plastic, sticla, metal, lemn), dar si despre echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, uleiuri minerale sau anvelope. 5. Ca producator sau detinator de deseuri, aveti obligatia valorificarii acestora, conform art.13 din Legea 211/2011. Pentru fiecare kg de deseu care ar fi trebuit valorificat si nu a fost valorificat se plateste o contributie la Fondul de Mediu de 2 lei/kg.
Mai multe detalii, gasiti in regulamentul de functionare al AFM (OUG 196/2005, cu completarile ulterioare).