Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Audit&Consulting - Legatura inteligenta cu afacerea ta!

Suntem o companie dedicata din punct de vedere profesional, iar etica de care dam dovada indeplineste cu succes cele mai inalte criterii de analiza profesionala in domeniul financiar-contabil si in management. Audit&Consulting este pregatita sa ofere servicii si solutii pentru problemele de contabilitate, fiscalitate, conformitate, personal si resurse umane cu care se confrunta clientii nostri. Garantam ca echipa noastra intocmeste si va trimite corect si la timp documentele si raportarile obligatorii. Va asiguram ca dosarele si registrele sunt complete si ca toate declaratiile sunt corecte si depuse in termenele legale.


Principalele servicii de audit si conformitate oferite de Audit&Consulting - Legătura inteligentă cu afacerea ta!
Servicii de contabilitate in Petrosani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa si in toate localitatile din proximitatea Vaii Jiului prin Audit&Consulting.

Audit financiar Audit contabil Audit statutar Audit de conformitate Audit intern
Auditul financiar întocmit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar constă în efectuarea unei verificari a situaţiilor financiare, pe baza unor elemente probante solide ce permit o analiză riguroasă a sistemelor contabile şi de control financiar intern. Auditul financiar contabil, domeniu de vârf al profesiei contabile, a fost legiferat in Romania abia in anul 1999, cunoscând pasi importanti atât prin CECCAR a elaborat Standardele de Audit si Codul privind conduita etica profesionala în domeniul auditului financiar, dupa IFAC. Audit statutar reprezinta examinarea efectuata de un profesionist contabil asupra situaţiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor obtinute de aceasta. Auditul de conformitate este realizat în scopul verificării conformității unei activități (serviciu) particulare din cadrul unei entități sau a entității în ansamblu  cu un anumit standard sau cu un anumit cadru legislativ ce guvernează domeniul de activitate al entității respective. Auditul intern presupune examinarea activităţii financiare şi de gestiune şi prezentarea unor opinii pertinente referitoare la audituri operaţionale, cum sunt auditul de regularitate sau conformitate şi de eficacitate. El are drept scop stabilirea gradului de mapare a proceselor interne.
 Politici proprii Norme si proceduri Trasabilitatea Diminuarea riscului Comunicarea erorilor
Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Firmele trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. O.M.F.P. nr. 1.802/2014 schimba regulile din temelie. Contabilii au nevoie de informare clara, obiectiva. Incepand cu ianuarie 2015, trebuie aplicate noi principii, conventii, reguli si practici specifice activitatii firmelor. Elaborarea lor cade in sarcina firmelor potrivit art. 41-42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991. Primul pas către realizarea trasabilităţii calitatii serviciilor il reprezinta transparenţa proceselor. Trasabilitatea calitatii serviciilor şi a componentelor acestora reprezintă provocarea noastra majoră pentru ca impacteaza activitatea clientilor nostri. urmarim in profunzime conceptul de de trasabilitate. Riscul operaţional a fost  dintotdeauna semnificativ în activitatea unei firme. Manifestarea acestuia în legătură cu activitatea curenta operaţionala este evidenta. Expunerea firmelor la această categorie de risc se înscrie pe un trend accendent, în condiţiile diversificării  şi  a  multiplicării  prevederilor legislative si a pietei.  Detinem un sistem intern de comunicare in timp real a tuturor erorilor constatate si de prezentare a riscului derivat din escaladarea acestora. Propunem solutii de indreptare a activitatii in general si de corectare a deficientelor constatate. Urmarim aplicarea solutiilor propuse, permanentizarea si respectarea acestora.