telefon: +4 0254 548.072

Declaratia privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali mai poate fi depusa doar pana la 1-oct-2021

Read More: Declaratia privind beneficiarii reali
Returnarea produselor. Obligatiile comercianților

Legea română Legea română reglementează obligațiile privind garanția produselor, modalitatea de returnare, obligațiile comerciantului, termenele.

Read More: Garanția produselor. Obligatiile comercianților
Materialele plastice de unică folosință

Guvernul a adoptat proiectul de ordonanță proiectul de ordonanță care transpune in legislația națională Directiva europeană Directiva europeană privind produsele din material plastic .

Read More: Materialele plastice de unică folosință
Materialele plastice de unică folosință

SAF-TSAF-T este un standard internaţional pentru schimbul electronic de date contabile între companii/organizaţii şi autorităţile fiscale.

Read More: ANAF implementeaza SAF-T