telefon: +4 0254 548.072

Reguli privind casele de marcat

Pentru asigurarea elementelor de conformitate potrivit Ordonanței de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2)Ordonanței de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 (R2) privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, completata cu Norma metodologica din 18 aprilie 2003 (*r)Norma metodologica din 18 aprilie 2003 (*r) contribuabilii au de îndeplinit o serie de cerințe cumulative, după cum urmează:

Read More: Reguli privind casele de marcat
salvarea datelor din e-factura

Informațiile transmise sau primite în e-factura pot fi descărcate din SPV în primele 60 de zile

Read More: Salvarea datelor din e-factura
ANAF continua implementarea raportarii SAF-T

Deși pare o chestiune eminamente contabilă nu este așa. În opinia noastră, pe o scară de la 1 la 10 nivelul de complexitate este de 9,8 iar șansele de reușită le vor avea doar firmele care vor parcurge etapele pregătitoare. SAF-T va fi cu siguranță una din marile provocări (încercări) ale firmelor românești.

Read More: ANAF continua implementarea raportarii SAF-T
Declaratia privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali mai poate fi depusa doar pana la 1-oct-2021

Read More: Declaratia privind beneficiarii reali