telefon: +4 0254 548.072

Proces verbal de predare-primire de documente

Optimizăm modalitatea de întocmire și transmitere a proceselor verbale de predare-primire de documente.

Read More: Proces verbal de predare-primire de documente
Returnarea produselor. Obligatiile comercianților

Legea română Legea română reglementează obligațiile privind garanția produselor, modalitatea de returnare, obligațiile comerciantului, termenele.

Read More: Garanția produselor. Obligatiile comercianților
Materialele plastice de unică folosință

Guvernul a adoptat proiectul de ordonanță proiectul de ordonanță care transpune in legislația națională Directiva europeană Directiva europeană privind produsele din material plastic .

Read More: Materialele plastice de unică folosință
Materialele plastice de unică folosință

SAF-TSAF-T este un standard internaţional pentru schimbul electronic de date contabile între companii/organizaţii şi autorităţile fiscale.

Read More: ANAF implementeaza SAF-T