telefon: +4 0254 548.072

Microîntreprinderile vor fi exceptate de la depunerea situațiilor semestriale

Începând cu 9 nov.2020, microîntreprinderile cu cifra de afaceri de până la 1.000.000 EUR nu vor mai întocmi situații financiare intermediare (la 6 luni).

În conformitate cu prevederile legii 238/2020legii 238/2020 pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea 82/1991 Legea 82/1991 (Legea contabilității), publicată în Monitorul oficial nr 1041/06.11.2020  Monitorul oficial nr 1041/06.11.2020 sunt exceptate de la obligația de întocmire a situațiilor financiare semestriale societățile cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion EUR.
Legea și implicit modificarea intră în vigoare începand cu 9 noiembrie 2020, prin urmare în anul 2021 nu se vor mai întocmi situații financiare la luna iunie. Astfel, unul dintre avantajele microînteprinderilor va fi că acestea nu vor depune bilanț semestrial. În actuala formă a legii nu este impusă vreo condiționalitate legată de microînteprinderile cu sau fără angajați.


Ministerul Finantelor PubliceMinisterul Finantelor Publice poate stabili modalitatea/procedura de întocmire și depunere (la unitățile teritoriale ale acestuia) a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile aferente exercițiului financiar și la alte perioade decât anual. În această speță s-a decis că numai entitățile care au realizat o cifra de afaceri mai mare ca echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent vor fi obligate să întocmească și să depună situații financiare semestriale.


Vechiul plafon valoric al cifrei de afaceri care genera obligația de întocmire și depunere era de 220.000 lei.

(Copyright foto: PixabayPixabay)