telefon: +4 0254 548.072

Documente pentru angajare

Sancțiuni pentru neplata salariilor

Modificările recente aduse codului muncii impun o serie de noi reguli la angajare, inclusiv privind documentele.

Lista documentelor necesare la angajare

Acte de identitate/stare civilă
- carte de identitate
- certificat de naștere
- certificat de căsătorie (dacă e cazul)

Acte de studii
- diplome de absolvire
- certificate de calificare

Certificare/avize de competență
- carnet de conducere auto
- avize speciale (ISCIR de exemplu)

Acte de identitate pentru persoanele aflate în întreținere
- certificate de naștere pentru copii sun 14 ani
- copia cărții de identitate pentru copii peste 14 ani (până la terminarea studiilor)
- copia cărții de identitate pentru soția/soțul care nu lucrează (pentru a fi coasigurat)

Documente medicale
- fisa medicală cu mențiunea "apt de muncă"
- în cazul în care candidatul la angajare are drept de muncă limitat, angajarea se va face ținând cont de eventualele condiționalități

Alte documente
- fișa de lichidare de la fostul angajator
- adeverința de stagiu de cotizare de la ultimul angajator
- CV-ul profesional (după caz)
- recomandări de la ultimul angajator (după caz)
- declarația privind angajarea în alte activități