telefon: +4 0254 548.072

Impozitarea salariilor part-time

Impozitarea salariilor part-time

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 contractele individuale de muncă încheiate cu fracțiune de normă vor genera costuri la nivelul celor cu normă întreagă.

În fapt, dacă avem un angajat cu fracțiune de normă (2 ore pe zi sau 4 ori 6 sau cu 10 ore pe săptămâna sau 40 de ore pe lună) aferent contractului său de muncă se vor calcula și vor trebui plătite taxe la nivelului unui salariu minim pe economie (2.550 lei/lună).
Prevederea se găsește în OUG 16/2022 care aduce totodată și câteva excepții (cazuri pentru care creșterea de taxe nu se aplică):
1. salariații sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
2. salariații sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
3. salariații sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
4. salariații au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
5. realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară (din economia textului acestei excepții am putea înțelege că măsura nu se aplică angajaților care cumulează 8 ore pe zi din mai multe contracte dar ...) 

Pe site-ul ANAF IASI a fost publicat un material informativ cuprinzând Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța 16 din 15 iulie 2022 (click aici).


Măsura nu este una nouă și (așa cum sigur vă amintiți) a mai fost aplicată până la finele anului 2019 fiind cuprinsă (la acea vreme) în OG nr. 4/2017.

A doua observație importantă vizează veniturile salariaților din construcții și din industria alimentară pentru care deducerile salariale se vor aplica exclusiv pentru veniturile de până la 10.000 de lei urmând ca pentru ceea ce depășește acest plafon să se datoreze taxe salariale obișnuite (fără facilități).

De reținut:
- încetarea contractelor individuale de muncă pe motiv de modificare a nivelului de fiscalitate nu este recomandabilă întrucât nu răspunde cerințelor codului muncii;
- în cazul în care un contract part-time încetează modul de care are loc acest lucru trebuie să respecte cerințele cuprinse în L.53/2003 Codul muncii (https://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_5_1.html);
- salariații part-time care lucrează cu normă întreagă vor trebui să facă LUNAR dovada încadrării în muncă la angajatorul unde au norma de bază (în caz contrar existând riscul reîncadrării calculului taxelor salariale);  
- modificările de reguli/norme/proceduri trebuie să facă obiectul unui act adițional pentru salariații existenți iar noile principii trebuie să fie incluse în Regulamentul intern;
- dacă ați ajuns până aici cu cititul și nu v-ați plictisit deja, dați-mi un telefon (pentru fiecare telefon [unic desigur] ofer o cafea și 10 minute de consultanță);
- aveți în vedere că modificările intră în vigoare de la 1 aug.2022 și eventualele schimbări pe care le doriți trebuie trimise în REVISAL până cel târziu pe 31 jul.2022.

În loc de concluzii:
- începând cu 1 aug.2022 se schimbă semnificativ regulile salarizării;
- în toate controalele ITM documentele solicitate sunt condica de prezență, programarea concediilor, decizia de ținere a REVISAL ... (gândiți-vă la asta și la faptul că viitoarele controale vor fi mixte ANAF-ITM [vezi acțiunea "Cronos"]);
- în cazul majorărilor voluntare a valorii salariilor brute de încadrare, de la 2.550 la 2.750 (...până la 31.12.2023) cei 200 de lei vor merge la angajați fără rețineri de taxe sau plata de impozite;
- începând cu 1 ian.2023 metoda de calcul salarial se va modifica din nou (de data asta ceva mai sofisticat) în sensul în care se introduc deductibilități suplimentare menite să diminueze impozitul și să lase angajaților mai mulți bani (...).

---------------------------
Art. 119. [evidenta timpului de munca]
(1) Angajatorul are obligația de a tine la locul de munca definit potrivit art. 161 evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere si de sfârșit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.
(2) Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații micro-întreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

https://bit.ly/3vaOEyxhttps://bit.ly/3vaOEyx