telefon: +4 0254 548.072

Salariul minim 2021

Salariul minim 2021

Prin HG nr.4/2021 HG nr.4/2021 guvernul a majorat salariul minim pe economie la valoarea de 2300 lei/lună (măsura vizează peste 1,4 MIO de angajațimăsura vizează peste 1,4 MIO de angajați).

Astfel, potrivit textului ordonanței de guvern, "salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicatăart. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră".
Prevederea nu operează cu privire la salariile mai mari de 2300 lei brut, inclusiv cele pentru studii superioare, întrucât "prin excepție de la prevederile alin. (1) [Art.1 n.r.], începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră".

Diferențele valorice sunt calculate în tabelul de mai jos iar ca prime concluzii reținem următoarele:

 • pentru punerea în aplicare administratorul societății va da o decizie colectivă urmată de întocmirea actelor adiționale de majorare;
 • pentru salariile mai mari de 2.300 lei brut majorarea nu este obligatorie (totuși, angajatorii vor fi nevoiți să țină cont de efectul psihologiv al creșterii pentru a nu demobiliza ceilalți angajați);
 • creșterea brută efectivă este de 70 lei în vreme ce costul angajatorului crește cu 72 de lei datorită influenței CAM;
 • creșterea netă efectivă este de 40 de lei (datorită creșterii impozitului pe venit, al valorii contribuțiilor și diminuării nivelului de deducere personală);
 • angajații vor primii NET 1.386 lei față de 1.346 lei în anul 2020;
 • angajatorii vor plăti 2.352 lei pentru fiecare angajat în parte (costul unui loc de muncă), în creștere cu 72 de lei;
 • chiar dacă ordonanța s-a aprobat și publicat în 13 jan.2021 ea va produce efecte începând cu 01.jan.2021 datorită următoarelor considerente:
  1) salariul nu poate fi calculat și comunicat diferențiat în cursul unei luni calendaristice (vezi cerințele Declarației 112)
  2) chiar dacă din punct de vedere juridic, ordonanța de urgență produce exclusiv efecte viitoare, diferența de aproximativ 35 de lei ar trebui operată ca o "bonificație suplimentară" aferentă perioadei 01 13 jan. 2021 ceea ce din punct de vedere valoric înseamnă același lucru
  3) actul adițional (încheiat în beneficiul angajatului) poate avea înscrisă clauza de operare începând cu 01.jan.2021 întrucât ne aflăm în interiorul intervalului de 20 de zile de raportare în Revisal, potrivit HG nr. 905/2017;
 • modificarea nu va opera asupra contractelor suspendate (concedii fără plată, concedii de creștere și îngrijire copii...) dar, în prima zi de reluare a activității acestor angajati, majorarea va trebui formalizată prin act adițional.
 • modificarea nu va opera, de asemenea, asupra contractelor încheiate până la 13 jan.2021 inclusiv;
 • opinăm că majorarea trebuie să fie efectuată prin acte adiționale individuale și nu printr-o singură decizie colectivă urmată de un tabel centralizator al angajaților din următoarele considerente:
  1) se încalcă principiul confidențialității nivelului salarial;
  2) în situația în care un angajat solicită informații/documente referitoare la majorare (pentru obținerea unui credit de exemplu) nu ar fi deloc recomandat să i se pună la dispoziție decizia de majorare însoțită de tabelul cu toate informațiile subsecvente;
  3) chiar și majorarea de salariu (deși este făcută în beneficiul angajatului) este un act bilateral consensul care trebuie acceptat/încuviințat/semnat de ambele părți.
 • chiar dacă majorarea acoperă rata inflației, puterea reală de cumpărare (raportată la coșul zilnic al angajatului) nu este conservată (calculul privind rata inflației este unul mult mai complex și conține elemente care, în cele mai multe situații impactează indirect și după o perioadă mai lungă);
mai multe informații referitoare la salariul minim pe economie sunt disponibile aiciaici
Modificări aduse Codului Muncii în anul curent

drd.ec. Ionel Chirigiu drd.ec. Ionel Chirigiu