telefon: +4 0254 548.072

Sancțiuni pentru neplata salariilor

Sancțiuni pentru neplata salariilor

Angajatorii care nu plătesc salariile angajaţilor risca amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Inspecţia Muncii a transmis către Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) o propunere privind sancționarea angajatorilor care nu plătesc salariile angajaţilor.
Potrivit raportului de activitate întocmit de Inspecția Muncii pentru anul 2020, „există situații în care petenții sunt nemulțumiți de faptul că, în urma controlului inspectorilor de muncă, angajatorii nu le-au plătit imediat salariile restante sau nu au anulat decizia de concediere. Din punct de vedere juridic, lucrurile trebuie înțelese ca un conflict de drepturi, între două părți semnatare ale unui contract, asupra căruia doar o instanță de judecată se poate pronunța, în conformitate cu legislația din România. Inspecția Muncii nu se poate substitui altor instituții ale statului român, însă suntem preocupați de extinderea competențelor inspectorilor de muncă și, în acest sens, am înaintat către MMPS o propunere privind stabilirea unei sancțiuni pentru neplata salariului”.
Metoda de sancționare este inedită și nu va presupune modificarea legislației în materie. Astfel, la primul control al ITM se va pune în vedere angajatorilor să achite salariile restante față de angajați și ulterior, în cazul neconformării, vor fi stabilite sancțiuni.